Marzec 2019

W tym miesiącu na obwodnicy Wałcza w ciągu DK10 wykonano roboty w zakresie drogowym:

SEKCJA 1
Budowa nasypu: km 0+100-0+200,
GWN-Warstwa technologiczna: km 0+100-0+220, km 1+150-1+500, km 3+300-3+750 jezdnia P, Węzeł Zachód łącznica WCH-B,
Wymiana gruntu: DD8,
Skarpowanie: km 0+250-0+700, km 2+000-3+000, Węzeł Zachód WCH-A,
Układanie ścieku trójkątnego: km 1+500-1+645 jezdnia L, km 0+300-3+300, łącznica WCH_A,
Wykonanie podbudowy z KŁSM: km 1+300-1+500 jezdnia L , km 3+490-3+600 jezdnia L i P , 3+500-3+920 jezdnia L,
Ułożenie podbudowy bitumicznej: km 1+500-2+300,

SEKCJA 2
Odhumusowanie: DG-2,
Wykonanie wykopu (rowy): km 4+700-5+000 jezdnia L,
Wymiana gruntu: DG-2, DD-2L,
Budowa nasypu: DG-1, DG-2, km 4+170 – 4+400,
Materac geosyntetyczny: km 4+100-4+140,
Wykonanie GWN: km 3+920-4+060, km 4+170-4+400,
Stabilizacja Rm 2,5Mpa: DK-22, DD-3L, DD-2L, km 4+400-4+450 jezdnia L i P,
Skarpowanie: km 4+170-4+400, km 4+700-4+900,
Wykonanie podbudowy z KŁSM: DK-22 , DD3L, DG-4, DD-2L,
Ułożenie podbudowy bitumicznej: km 6+695-6+775, km 7+080-7+160, DK-22,
Ułożenie warstwy wiążącej: Węzeł Wschód łącznica 4, km 6+690-6+780 , km 7+210-7+340,

SEKCJA 3
Korytowanie i profilowanie podłoża: DG 5,
Wykonanie i stabilizacja GWN: DG-5,
Układanie ścieku trójkątnego: km 9+010-9+055, km 9+355-9+370, km 9+500-9+515, km 10+899-10+920, km 11+095-11+105,
Zabezpieczenie pasa rozdziału kruszywem: km 9+020-10+400,
Ułożenie podbudowy bitumicznej: km 9+000-9+067, km 9+490-9+530, 9+345?9+390,
Ułożenie warstwy wiążącej: km 9+000-9+070 , km 9+490-9+530, km 9+345?9+390,

SEKCJA 4
Wykonanie wykop: DP-2327 km 0+000?0+085 i 0+375?0+438, DD-15L km 0+000?0+025, DP-2328 0+220?0+345, Wykop rowu DP-2333 pętla autobusowa, łącznik drogi na Chude i DD-15L,
Skarpowanie i zabezpieczenie skarp humusem: DP-2328z, DD-15L, km 13+900-14+200, Węzeł Witankowo łącznica 3,4, km 13+369-14+200 jezdnia P,
Wykonanie obrzeża betonowego: DP-2328z,
Stabilizacja Rm 2,5MPa: DP-2327 0+000?0+085, 0+375?0+438, DP-2333 zatoka do zawracania
Układanie podbudowy KŁSM 0/31,5: DG-5,
Układanie ścieku trójkątnego: km 17+000,
Ułożenie warstwy wiążącej: DD-15L,