Marzec 2018

W tym miesiącu na obwodnicy Wałcza w ciągu DK10 prowadzono prace między innymi związane z:
– montażem podparcia pośredniego obiektu WD-0,
– zbrojeniem płyty górnej ustroju nośnego obiektu WD-4,
– przygotowaniem pod izolacje płyty górnej obiektu E-2,
– zbrojeniem przyczółka obiektu WD-1,
– zasypką przyczółka obiektu WC-2.