Maj 2019

W miesiącu maj na obwodnicy Wałcza w ciągu DK10 prowadzono roboty mostowe w zakresie:

WD-0 – ułożenie 1 warstwy żywicy na kapach chodnikowych,
ułożono ławę umocnienia stożka na P2, wykonano najazd na obiekt dla aut do przeprowadzenia obciążenia próbnego, przeprowadzenie obciążenia próbnego ustroju,
dostawa balustrad, przygotowanie do antykorozji betonu (szlifowanie, zalepianie korków, drobne naprawy).

WD-1 KARO – profilowanie stożków P3, montaż kolektora odwodnieniowego, ułożenie 1 warstwy żywicy na kapach chodnikowych, układanie schodów skarpowych na P1 i na P3, montaż zbrojenia pod ławę pod barierę drogową pod obiektem WD1 KARO (20%), montaż deski gzymsowej na kapach chodnikowych na P3 (do 100%), przygotowanie do antykorozji betonu (szlifowanie, zalepianie korków, drobne naprawy).

WD-2 KARO – profilowanie stożków na P2, ułożono 1 warstwę żywicy na kapach chodnikowych, ułożono schody skarpowe na P1 (do 100%), wykonano najazd dla aut do próbnych obciążeń, mycie i szlifowanie ustroju nośnego nad ul. Kołobrzeską w celu przygotowania do nakładania powłok antykorozyjnych betonu, przeprowadzono próbne obciążenie obiektu mostowego jezdnia lewa i prawa.

WD-1 ZABRZE – zasypano płytę przejściową P1 i P3 pod ułożenie kap chodnikowych na skrzydłach, montaż deski gzymsowej na P1 i P3 na wąskich kapach chodnikowych, ułożono zbrojenie wąskich kap chodnikowych, ułożono chudy beton pod wąską kapą chodnikową na P1, zamontowano kolektor odwodnieniowy (100%),wykonano najazd do próbnych obciążeń wiaduktu, przeprowadzenie próbnego obciążenia obiektu.

M-1 – układanie schodów skarpowych na P2 i P1 obie jezdnie, ułożenie chudego betonu pod płytę przejściową P1 na NL i NP., zbrojenie płyty przejściowej na P1 nitka lewa i prawa (do 100%), ułożono 1 warstwę żywicy na kapach chodnikowych.

WD-2 (Zabrze) – zasypano płytę przejściową P3 pod kapy chodnikowe na P3, ułożono 1 warstwę żywicy na kapach chodnikowych, wykonano najazd na obiekt dla przeprowadzenia obciążeń próbnych wiaduktu, przeprowadzono obciążenie próbne wiaduktu.

WED-1 – ułożono 1 warstwę żywicy na kapach chodnikowych, dostawa dwuteowników do ekranów/.

WD-3 – montaż schodów skarpowych, wykonanie izolacji na płycie ustroju, montaż kolektora odwadniającego, profilacja stożków, zakończono humusowanie stożków, wykonano obrukowanie wylotów drenaży, wykonano grys lakierowany wpustów i sączków.

WED-2 – Dostarczono część słupów ekranów przeciwolśnieniowych.

WC-1 ? wykonanie umocnień wylotów drenów.

WD-4 – Wykonano warstwę gruntującą pod nawierzchnię z żywic na kapach chodnikowych płyty ustroju i skrzydeł przyczółków, Umocniono brukiem wylotów kolektora sprowadzającego wodę z dylatacji, Umocnienia wylotu drenaży.

WED-3 – Dostawa dwuteowników do ekranów.

WED-4 – Dostawa dwuteowników do ekranów, Rozpoczęcie montażu słupów do ekranów.

E-1 – częściowe uprzątnięcie placu budowy, wykonanie profilacji zasypek i umocnienia podpór pośrednich P3 i P4, wykonanie iniekcji rys ustroju nośnego jezdnia lewa, wykonano obciążenie próbne ustroju nośnego, jezdnia prawa;, zamontowano bariery jezdni prawej.

E-2 ? Zakończono montaż drenażu z kruszywa otoczonego żywicą, wpustów oraz sączków odwadniających izolację, Zakończono wykonanie umocnienia wylotów drenażu płyt przejściowych, Wykonano obciążenie próbne ustroju nośnego, jezdnia prawa, Trwa wykonywanie instalacji odwodnienia płyty pomostu jezdni prawej, Trwa wykonywanie reperów stałych poza obiektem, Trwa usuwanie betonowych bloków hamulców przy podporze P14, Kontynuuje się montaż barier ochronnych.

WC-2 – Zakończono umocnienie wylotów drenaży korpusów przyczółków.

M-2 ? Zakończono prace związane z wykańczaniem powierzchni betonu, Dostarczono część słupów ekranów przeciwolśnieniowych.

WD-5 ? Wykonano umocnienie wylotu odwodnienia zasypki przyczółków, zakończono pracę związane z izolacją lekką, wykonano próbne obciążenie mostu.

WD-6 – Wykonano instalację odprowadzającą wodę z dylatacji, Zakończono prace związane z izolacją cienką, Wykonano umocnienie wylotu odwodnienia dylatacji.

WD-7 – Zakończono prace związane z wykonaniem powłoki hydrofobowej. Planowane jest wykonanie powłoki antygrafitti, Wykonano instalację odprowadzającą wodę z dylatacji, Wykonano umocnienie wylotu odwodnienia dylatacji, Wykonano obciążenie próbne obiektu mostowego.

WC-3 – Trwa przygotowanie powierzchni pod wykonanie powłok hydrofobowych, Wykonano instalację odprowadzającą wodę z dylatacji, wykonywano prace związane z humusowaniem i obsiewem stożków przyczółków, Wykonano umocnienie wylotu odwodnienia zasypki przyczółków nitki prawej, Wykonano umocnienie wylotu odwodnienia dylatacji.

ZB-4 – Profilowanie skarp wokół zbiornika, humusowanie skarp.

ZB-5 – Uprzątnięcie placu i załadunki ścianki szczelnej, wykonanie skarp.

ZB-6 – Profilowanie skarp wokół zbiornika, humusowanie skarp.

ZB-7 – Uprzątnięcie placu i załadunki ścianki szczelnej.

PE – Wykonane umocnienia wylotów ścieków gzymsów skrzydełek PE-1, PE-2, PE-3 i PE-4.

Przepusty P, L i PTG – Oczyszczono przepust P20, P5, L1 i PTG-4 i częściowo PTG-5 i PTG-3, Umocniono kamieniem wyloty P5, P8, PTG-4.

PZM-1 – deskowanie fundamentu ściany czołowej przepustu, formowanie stożków na ścianie wlotowej (pod nitką lewą) ? do 100%, zasypka ułożonych elementów przepustu ? do 80%, izolacja prefabrykatów, ułożenie papy na połączeniu prefabrykatów.