Luty 2019

W tym miesiącu na obwodnicy Wałcza w ciągu DK10 wykonano roboty w zakresie drogowym:

SEKCJA 1
Odhumusowanie: DD-8, DD-10, DD-11,
Wykonanie wykopu: km 1+300?3+300 (rowy),
Wymiana gruntu: Wałcz Północ łącznica WK_C, WK_D, DD-8, DD-10L,
Skarpowanie: km 3+400-3+900 jezdnia L i P, Węzeł Zachód WCH-B, WCH-A,
Układanie ścieku trójkątnego: km 2+130-2+885 jezdnia L, 1+900-3+300 jezdnia P, WCH-A,

SEKCJA 2
Budowa nasypu: km 4+200?4+400, DG 1 ul. Żeromskiego,
Ułożenie warstwy wiążącej: Węzeł Wschód łącznica 3,
Montaż barier drogowych: km 6+800-7+000 jezdnia prawa, Wałcz Wschód Łącznica 2,

SEKCJA 3
Wykonanie wykopu: km 9+000?9+050 (rowy),
Humusowanie skarp: km 9+000-9+050 jezdnia, DG-5,
Profilowanie skarp: km 10+450-11+500 jezdnia P,

SEKCJA 4
Wykonanie wykop: km 14+544 (rowy),
Skarpowanie i zabezpieczenie skarp humusem: km 13+369, 14+600, 17+600,
Montaż barier drogowych: Węzeł Witankowo łącznice 3 i 4,