Listopad 2018

W miesiącu listopad na obwodnicy Wałcza w ciągu DK10 wykonano roboty drogowe w zakresie:

SEKCJA 1

Budowa nasypu- Węzeł Zachód łącznica WCH_A i WCH_B, 3+300 – 3+360, 3+400 ? 3+900, Droga Gminna,
GWN-Warstwa technologiczna- 0+250 – 0+340, 1+150 – 1+370 jezdnia L, 1+150 – 1+500 jezdnia P, 2+160 – 2+350 jezdnia L, 3+270 – 3+350 jezdnia P i L Węzeł Zachód łącznica WCH_A WCH_B,
Warstwa mrozoochronna- 2+450 – 3+050 jezdnia P i L,
Stabilizacja Rm 2,5 Mpa- 2+450 – 2+570 jezdnia L,
Wkładki geosyntetyczne- 3+400 – 3+900,
Skarpowanie- 0+400 – 1+900 L,
Układanie ścieku trójkątnego- 0+350 – 0+620 jezdnia L, Węzeł Zachód łącznica WCH_A,
Wykonanie podbudowy z KŁSM- 0+250 – 0+420, 1+500 – 1+600 P i L, 1+600 – 2+200 L, 1+600 – 2+450 P, 2+200 – 3+360 jezdnia L, 2+450 – 3+360 jezdnia P, 3+270 – 3+350 jezdnia P i L Węzeł Zachód łącznica WCH_B, Wałcz Północ WK-A, WK-B, WK-C i WK-D,

SEKCJA 2

Odhumusowanie- DD 6L,
Osuszanie nasyp- DG – 1, ul. Żeromskiego,
Budowa nasypu- DG-1 ul. Żeromskiego, km 4+200 – 4+600 L i P,
Układanie korytek ściekowych- 7+230 – 7+350, Wałcz Wschód Łącznica 4,
Zabezpieczenie skarp humusem– 5+600 – 7+100,
Prace w pasie rozdziału- 5+600 – 5+950, 5+900 – 6+400, 8+300 – 8+340,
Zabezpieczenie pobocza kruszywem- 6+000 – 6+700, 6+600 – 7+100, 7+300 – 8+508, Węzeł Wałcz Wschód Łącznica 3 i 4, km 7+265 – 7+390,
Ułożenie podbudowy bitumicznej- 7+227 – 7+330 jezdnia P i L, Węzeł Wschód Łącznica 4,
Ułożenie warstwy wiążącej- 7+227 – 7+380,
Montaż barier drogowych- 7+350 – 7+800 jezdnia P, 7+800 – 8+800 jezdnia P, 7+350 – 8+600 jezdnia L, 7+800 – 8+800 jezdnia P, 8+250 – 8+500 pas rozdziału,

SEKCJA 3

Korytowanie i profilowanie podłoża- 10+290 ? 10+304,
Budowa nasypu- DG-5, 0+017 – 0+120, 8+900 ? 9+010, 10+320 ? 10+500, 9+000, 10+300, 10+300 – 10+500, 11+850 ? 12+120,
Wykonanie i stabilizacja GWN- DG-5, 0+017 – 0+120, 9+350 – 9+360, 12+400 – 12+700, 10+290 ? 10+304,
Zabezpieczenie pasa rozdziału humusem- 12+080 – 12+120,
Zabezpieczenie skarp humusem- 12+000 ? 12+120, 13+360 – 13+200, 10+ 300 ? 10+500, 11+100 ? 12+000,
Stabilizacja Rm 2,5- 9+030 ? 9+065, 9+350 – 9+360,
Układanie ścieku trójkątnego- 8+880 ? 9+065, 9+360 ? 9+517 jezdnia lewa i prawa, 10+890 ? 10+910 jezdnia prawa, 11+040 – 12+040, 11+850 ? 12+120 jezdnia prawa, 10+300 ? 10+500 jezdnia prawa,
Układanie podbudowy KŁSM 0/31,5- 9+350 ? 9+520 jezdnia L i P, DD 10L 0+840 1+000, 8+880 ? 9+060 j prawa, 9+360 ? 9+517 jezdnia lewa i prawa, km 9+030 – 9+060, 9+517 – 9+525, 10+290 ? 10+315, 9+010 ? 9+065, 9+350 ? 9+360, 10+320 ? 10+420, 8+950 zatoka, 9+010 ? 9+065 jezdnia prawa,
Zabezpieczenie pobocza kruszywem- 10+500 ? 10+880 jezdnia lewa i prawa, 8+508 ? 8+900 jezdnia lewa i prawa, 8+900 – 9+060 900 jezdnia lewa i prawa, 9+380 – 9+490900 jezdnia lewa i prawa, 10+500 – 10+920900 jezdnia lewa i prawa, 11+950 – 12+080900 jezdnia lewa i prawa,
Ułożenie podbudowy bitumicznej- 8+870 – 9+060 L, 11+830 – 12+140 P, 8+870 – 9+000 jezdnia P, 9+060 – 9+070 jezdnia L, 9+380 -9+510 jezdnia L, 9+380 -9+510 jezdnia P, 9+510 – 9+530 jezdnia L,
Ułożenie warstwy wiążącej- 8+870 – 9+050 jezdnia L i P, 9+380 – 9+510 jednia L, 9+380 – 9+510 jezdnia L, 9+510 – 9+530 jezdnia L, 9+050 – 9+070 jezdnia L, 9+345 – 9+380, 10+290 – 10+510,
Montaż barier drogowych- 8+500 – 9+000 jezdnia P, 10+900 – 11+500, 11+500 ? 11+850, 12+450 – 13+000, 13+000 ? 13+369 jezdnia L, 12+500 ? 13+000 jezdnia P, 12+160 – 12+300 jezdnia L,

SEKCJA 4

Ulepszenie podłoża- DD15L km 0+300-0+700, DP2327z km 0+160-0+340,
Wykonanie wykop – DD 15L, Węzeł Witankowo Łącznice 1 i 2, km 15+100-15+500L, 15+100 – 15+500 P
Budowanie nasypu- DD 12L, DG-6, 15+700-16+000, 13+600-13+900, 13+600, 14+100, 14+100-14+400P, 15+100-15+600, DD5P,
Wykonanie GWN- DG6 0+070-0+135 i DP2328 0+215-0+280,
Zabezpieczenie kruszywem pobocza-  13+369-13+900 jezdnia P, 14+300-14+850 P, 14+900-15+100 L, 15+100-15+300L, 14+100-15+400P, DG 6 km 0+040 – 0+135, DP 2328 km 0+215 – 0+300, 15+100-15+700 jezdnia L i P,
Zabezpieczenie skarp humusem- 13+369 – 14+100 jezdnia L, 14+550 – 15+100 P, 16+100-16+500P i 13+369-14+500L, 14+100-15+100P, 15+100-16+250P, 15+100-15+500L, 16+500-16+650P,
Stabilizacja Rm=2,5MPa- DD 12L km 0+100-0+350, DD15L km 0+000-1+100, DP2327z km 0+160-0+340 i rondo, DG-6, DP2328,
Układanie podbudowy KŁSM 0/31,5- DD 15L km 0+300 – 1+100, 16+810-16+920 L i P, 16+500 – 16+770, 16+820 – 16+940 jezdnia L i P, DP2327 0+150-0+330, Witankowo łącznica 4,
Układanie ścieku trójkątnego- 16+680-16+760P, 16+820-16+850L 16+820-16+920P,
Ułożenie podbudowy bitumicznej- 16+430 – 16+860 jezdnia L, 16+118 – 16+172 jezdnia P (przejazd awaryjny),
Montaż barier drogowych- 13+369 – 14+500 jezdnia L, 14+358 – 14+550 jezdnia L, 13+368 – 13+800 jezdnia P, 14+861 – 15+360 jezdnia L, 13+900 – 14+300 jezdnia P, 14+516 – 14+656 jezdnia L, 14+300 – 14+484 jezdnia P, 14+500 – 14+700 jezdnia P, 15+100 – 15+400 jezdnia P.