Lipiec 2019

W miesiącu czerwcu na obwodnicy Wałcza w ciągu drogi DK 10 prowadzono roboty mostowe oraz drogowe w zakresie:

PZM-1 ? Prefabrykacja zbrojenia płyt przejściowych
WD-0 ? Montaż korytek odwadniających płytę główną
WD-1 KARO ? Humusowanie skarp stożków na P1 i P3, Umocnienie wylotu drenów na P1 i P3, Ułożenie obrukowania schodów skarpowych
WD-2 KARO – Humusowanie stożków P1 i P2 , Umocnienie wylotu drenu, Montaż zbrojenia ławy pod bariery
WD-1 ? Prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych na P1 i P3, Zakończenie montażu schodów skarpowych i ich obrukowania,
M-1 ? Humusowanie stożków, Wykonywanie obrukowania wylotu drenu, Profilowanie terenu pod obiektem wraz z humusowaniem,
WD-2 Zabrze ? Profilowanie stożków pod humusowanie, Montaż obrzeży schodów skarpowych, Wykonywanie obrukowania schodów skarpowych, Humusowanie stożków
WED-2 ? Przygotowanie i montaż słupów pod ekrany przeciwolśnieniowych,
WED-4 – Przygotowanie i montaż słupów pod ekrany przeciwolśnieniowych,
E-1 ? Prace porządkowe,
E-2 ? Rekultywacja terenu pod obiektem, Wykonywanie umocnienia stożków nasypów, Prace porządkowe
M-2 – Przygotowanie i montaż słupów pod ekrany przeciwolśnieniowych,
WD-7 ? Umocnienie wylotu odwonienia dylatacji
PTG ? 5a ? wykonanie obrukowania wylotu przepustu
PTG ? 4 ? wykonanie obrukowania wylotu przepustu
P-5 ? wykonanie obrukowania wylotu przepustu
PTG ? 1 ? wykonanie obrukowania wylotu przepustu
PTG ? 3 ? wykonanie obrukowania wylotu przepustu
P-17 ? wykonanie obrukowania wylotu przepustu
PE-11 ? Montaż korytek odwadniających

W zakresie robót drogowych zrealizowanych na sekcji 1 :
Km 0+000 ? 3+920 ? Prace porządkowe, humusowanie, pielęgnacja i wysiew traw
Km 0+200 str. L ? Profilowanie GWN
1+100 ? 1+220 str. L ? skarpowanie , wykop rowu
ZB-1, ZB-2, ZB-3 ? Wykop zbiorników odparowujących
DD10, DD11 ? Wymiana gruntów
WK_A ? km 0+300 ? 0+400 str. L skarpowanie + wykop rowu
3+550 ? 3+650 str. L skarpowanie + wykop rowu
DG ? Profilowanie GWN
0+000 ? 3+920 ? Naprawa wypłuczyn
WK_C ? Profilowanie terenów płaskich przy WK_C, WK_D
1+150 ? 3+920 ? Utrzymanie i przygotowanie KSŁM pod sprysk
0+000 ? 3+920 ? Utrzymanie tymczasowego oznakowania
Ul. Kołobrzeska ? Transport KSŁM