Lipiec 2018

W tym miesiącu na obwodnicy Wałcza w ciągu DK10 prowadzono prace związane z:
-Budową nasypów w km 4+280-4+600, 4+750 – 5+200, 5+000 – 5+200, DG-3, DK-22, Wałcz Wschód łącznice 3 i 4, 8+508-9+065, 9+450-9+520, 11+990-12+071, DG 5, DD10L, 0+200 ? 1+035, Węzeł Witankowo Łącznice 3 i 4, DG-6, DP2328z.
-Wykopami rowów w km 4+900-5+000, 5+200-5+800, 7+350 – 7+480, 7+500-7+600, 8+000-8+508, DK-22, DG-3, 10+460 – 10+860, 11+300 – 11+620, 14+800 – 14+915, 16+800 – 17+000, Wałcz Wschód Łącznice 3 i 4.
-Wykonaniem materaca w km 4+180 ? 4+280.
-Wymianą gruntu w km 14+560 – 14+620.
-Układaniem podbudowy z KŁSM 0/31,5 w km DD1L 0+000-0+205, 8+500, 8+700-8+900, 14+170 ? 14+510, 14+800 ? 15+070, 16+300-16+500.