Kwiecień 2019

W miesiącu Kwiecień na obwodnicy Wałcza w ciągu DK10 prowadzono roboty mostowe w zakresie:

WD-0 ? Zabetonowano kapy chodnikowe na przyczółkach, ułożono primer pod papę termozgrzewalną , ułożenie papy termozgrzewalnej na płycie ustroju nośnego, montaż schodów skarpowych na przyczółkach P1 i P2 oraz kostki brukowej, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod hydrofobizacje oraz antygrafitti, ułożenie ławy umocnienia stożków na przyczółku P1 i P2

WD-1 KARO – wykonano chudy beton pod płytę przejściową P3, zabetonowano płytę przejściową P3, ułożenie papy na ściankach zaplecznych, zaaizolowanie płyt przejściowych P1 i P3,zasypka płyt przejściowych P1 i P3 na dojazdach, ułożono primer pod papę termozgrzewalną, wykonanie izolacji z papy na płycie ustroju nośnego , przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod hydrofobizacje oraz antygrafitti, montaż desek gzymsowych, krawężnika oraz zbrojenia na kapach chodnikowych przyczółków P1 i P3, zakończono zasypywanie stożków na P1 i P3

WD-2 KARO – wykonano primer na płytach ustroju obu nitek, wykonano izolację z papy termozgrzewalnej na płytach ustroju obu nitek, wyspoinowano krawężniki na płytach ustroju obu nitek, wykonano montaż zbrojenia, krawężnika, deski gzymsowej oraz zabetonowano kapy chodnikowe na skrzydłach P1 i P2, zakończono zbrojenie oczepu muru oporowego , wykonano montaż zbrojenia oraz deskowanie a także zabetonowanie płyty przejściowej P2, zaizolowano płyty przejściowe P1 i P2, zasypka płyt przejściowych P1 i P2 na dojazdach, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod hydrofobizacje oraz antygrafitti, ukończono montaż krawężnika na oczepie muru oporowego, montaż deski gzymsowej, zbrojenia oraz betonowanie kap chodnikowych na gzymsach muru oporowego

WD-1 ZABRZE ? wykonano chudy beton pod płytę przejściową P2, wykonano zbrojenie, deskowanie a także zabetonowano płytę przejściowe P1 I P3, przygotowano płytę ustroju nośnego pod izolacje, wykonano izolacje z papy termozgrzewalnej na płycie ustroju nośnego, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod hydrofobizacje oraz antygrafitti, wykonano zbrojenie wąskich kap chodnikowych na przyczółku P1

M-1 ? ułożono chudy beton, wykonano zbrojenie, montaż deski gzymsowej, krawężnika a także betonowanie kap chodnikowych na przyczółku P2, zakończono zasypkę mostową( do wysokości płyty przejściowej na przyczółku P1, trwa montaż schodów skarpowych na przyczółku P2

WD-2 ZABRZE ? przygotowanie płyty głównej ustroju nośnego, ułożenie papy izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie ustroju nośnego, wykonywanie montażu schodów skarpowych, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod hydrofobizacje oraz antygrafitti, wyspoinowano krawężniki na płycie ustroju nośnego,

WED-1 ? ukończono montaż desek gzymsowych, krawężników, zbrojenia oraz betonowanie kap chodnikowych na gzymsach muru oporowego oraz w pasie rozdziału, ułożenie korytek ściekowych, przygotowanie powierzchni pod hydrofobizacji oraz antygrafitti

WD-3 ? Przygotowano płytę ustroju nośnego pod izolację z papy arkuszowej, wykonanie gruntowania pod papę arkuszową na płycie ustroju nośnego, wykonanie zasypki przyczółków P1 i P3, wykonano zbrojenie, deskowanie i zabetonowanie płyt przejściowych P1 i P3, zbrojenie, deskowanie oraz zabetonowanie skrzydeł oraz kap chodnikowych na przyczółku P3, przygotowanie powierzchni pod hydrofobizacji oraz antygrafitti , wykonywano montaż schodów

WED-2 ? wykonanie powierzchni antygrafitti, rozpoczęto montaż krawężnika kamiennego jezdni prawej

WC-1 ? wykonanie częściowej hydrofobizacji podpór oraz ustroju nośnego, wykonanie antygrafitti na podporze P3, wykonano profilowanie oraz humusowanie stożków

WED-3 ? Przygotowanie powierzchni pod hydrofobizacje oraz antygrafitti

WD-4, WD-3 ? Przygotowano płytę ustroju nośnego pod izolację z papy arkuszowej, wykonanie gruntowania pod papę arkuszową na płycie ustroju nośnego, częściowa hydrofobizacja podpór oraz ustroju nośnego, wykonywano prace polegające na uprzątnięciu placu budowy

WED-4 ? Przygotowanie powierzchni pod hydrofobizacje oraz antygrafitti

E-1 ? Przygotowano płytę ustroju nośnego pod izolację z papy arkuszowej, wykonanie gruntowania pod papę arkuszową na płycie ustroju nośnego, ułożenie izolacji arkuszowej z papy termozgrzewalnej na płycie ustroju nośnego jezdni prawej,, wykonywano prace polegające na uprzątnięciu placu budowy, spoinowanie krawężników, przygotowanie powierzchni kap chodnikowych

E-2 ?? Przygotowano płytę ustroju nośnego pod izolację z papy arkuszowej, wykonanie gruntowania pod papę arkuszową na płycie ustroju nośnego, ułożenie izolacji arkuszowej z papy termozgrzewalnej na płycie ustroju nośnego jezdni prawej, wykonano nawierzchnię z asfaltu twardolanego jezdni prawej, przygotowanie powierzchni kap chodnikowych, wykonywano humusowanie stożków P14 i P1,

WC-2 ? Wykonano umocnienie stożków P1 i P2

M-2 ? Wykonanie warstwy antygrafitti

WD-5 ? Przygotowano płytę ustroju nośnego pod izolację z papy arkuszowej, wykonanie gruntowania pod papę arkuszową na płycie ustroju nośnego, ułożenie izolacji arkuszowej z papy termozgrzewalnej na płycie ustroju nośnego, przygotowanie powierzchni pod hydrofobizacji oraz antygrafitti

WD-6 ? wykonano humusowanie oraz zasiew traw na stożkach

WD-7 ? wykonano humusowanie oraz zasiew traw na stożkach, przygotowanie powierzchni pod hydrofobizacji oraz antygrafitti

WC-3 ? Zakończono prace związane z układaniem schodów skarpowych, przygotowanie powierzchni pod hydrofobizacji oraz antygrafitti

ZB-4 ? Profilowanie skarp wokół zbiornika, humusowanie skarp
ZB-5 ? uprzątnięcie placu oraz likwidacja zaplecza
ZB-6 ? Profilowanie skarp wokół zbiornika, humusowanie skarp
ZB-7 ? uprzątnięcie placu oraz likwidacja zaplecza