kwiecień 2018

W tym miesiącu na obwodnicy Wałcza w ciągu DK10 prowadzono prace między innymi związane z:
– zbrojeniem ustroju nośnego E-1,
– przygotowanie płyty górnej do izolacji kap chodnikowych oraz zasypka przyczółka WC-2,
– betonowaniem poprzecznicy w osi 2 obiektu WC-1,
– betonowaniem ustroju nośnego E-1,
– wykonywaniem nasypu w km 10+800.