Grudzień 2018

W miesiącu grudzień na obwodnicy Wałcza w ciągu DK10 wykonano roboty:

SEKCJA 1
Wykonanie wykopu w km 2+000-3+360,
Budowa nasypu w km 3+400 ? 3+670 (nasyp przeciążający),
Skarpowanie w km 3+400 – 3+920 jezdnia L i P,
Układanie ścieku trójkątnego w km 1+600 – 1+800 jezdnia P.

SEKCJA 2
Budowa nasypu w km 3+920 – 4+040, DG-1 (ul. Żeromskiego),
Wykonanie GWN w km 4+400 – 4+640 jezdnia L i P,
Zabezpieczenie humusem pasa rozdziału w km 7+300 – 8+500.
Zabezpieczenie pobocza kruszywem w km 5+700 – 6+700, Węzeł Wałcz Wschód Łącznica 3 i 4,
Wykonanie podbudowy z KŁSM w km 4+400 – 4+640 jezdnia L i P,
Montaż barier drogowych w km 5+700 – 6+700 jezdnia P i L, km 7+130 -8+508 pas rozdziału.

SEKCJA 3
Korytowanie i profilowanie podłoża w km 9+517 ? 9+525, 10+292 ? 10+305 jezdnia Prawa , 9+050 ? 9+065,
Budowa nasypu w km 8+900 ? 9+065, 10+290 ? 10+500, 10+300 ? 10+400, 9+000 ? 9+065, 9+350 ? 9+527, 8+900 – 9+060,
Wykonanie i stabilizacja GWN w km 9+517 ? 9+525, 10+292 ? 10+305 jezdnia Prawa,
Zabezpieczenie skarp humusem w km 11+950 ? 12+120, 9+500, 10+860 ? 10+874, 10+300 ? 10+500,
Stabilizacja Rm 2,5Mpa w km 9+050 ? 9+065,
Układanie ścieku trójkątnego w km 11+850 ? 12+120, 9+032 ? 9+065, 9+490 ? 9+527, 10+300 ? 10+500,
Układanie podbudowy KŁSM 0/31,5 w km 9+517 ? 9+525, 10+292 ? 10+320 jezdnia Prawa, 10+300 ? 10+500, 11+850 ? 12+120, 16+460-16+780L 16+460-17+150P, W. Witankowo Ł3 i Ł4,
Zabezpieczenie pobocza kruszywem w km 8+850 ? 8+900, 11+950 ? 12+120 jezdnia prawa,
Ułożenie podbudowy bitumicznej w km 10+290 – 10+330 jezdnia prawa,
Ułożenie warstwy ścieralnej SMA w km km 9+067 – 9+346, 9+527 – 10+293,
Montaż barier drogowych w km 12+050, 11+820 – 12+320 pas rozdziału.

SEKCJA 4
Wykonanie wykop w km 15+200-15+700 jezdnia P i L,
Budowanie nasypu w km 16+450-16+780 i 16+820-17+100 pas rozdziału,
Wykonanie GWN w km 0+250-0+341, DG6,
Zabezpieczenie kruszywem pobocza w km 15+700-16+400L 16+300-16+400P, km 16+450-16+780 i 16+820-17+100 pas rozdziału, 16+460-16+780L 17+000-17+150P,
Skarpowanie i zabezpieczenie skarp humusem w km 14+800-15+100L, 15+200-15+600P,
Zabezpieczenie humusem pasa rozdziału w km 14+700-16+500, 16+450-16+780 i 16+820-17+100 pas rozdziału,
Stabilizacja Rm=2,5MPa w km 0+250-0+341,DG6
Układanie ścieku trójkątnego DP2328z, Dp2327z
Ułożenie podbudowy bitumicznej w km 0+000 – 0+350, 16+420 do 16+930, DP2328z, Węzeł Witankowo Łącznica 3 i 4,
Ułożenie warstwy wiążącej w km 16+420 do 16+930, Węzeł Witankowo łącznica 4 km 0+000 – 0+280, łącznica 3 km 0+000 – 0+280, km 16+420 do 16+870 jezdnia L, km 16+420 do 16+930 jezdnia P,
Ułożenie warstwy ścieralnej w km 0+000 – 0+350, DP 2328z,
Montaż barier drogowych w km 13+800 – 14+300 pas rozdziału, 14+200 – 14+450 pas rozdziału, 15+700 – 16+500.