Czerwiec 2019

W miesi±cu czerwcu na obwodnicy Wałcza w ci±gu drogi DK 10 prowadzono roboty mostowe w zakresie:

WD-0 – profilowanie stożków na podporze P2, montaż obrzeży, rozpoczęcie montażu balustrad, docelowe naprężenie wieszaków, humusowanie stożków, umocnienie wylotów drenów przyczółka na stożkach,

WD-1 KARO – wykonanie obrukowania kostk± betonow±, uszczelnienie krawężników kamiennych, profilowanie stożków na P3,

WD-2 KARO – układanie schodów skarpowych na P2, uszczelnienie krawężników kamiennych, wykonanie schodów skarpowych za murem oporowym, profilowanie i humusowanie stożków, spoinowanie krawężników kamiennych, montaż obrzeży, wykonanie obrukowania z kostki betonowej na stożku przyczółka P1,

WD-1 – układanie schodów skarpowych, zagęszczanie stożka P1 i P3, montaż obrzeży, wiercenie otworów pod bariery mostowe, wykonanie obrukowania z kostki betonowej, montaż odwodnienia na obiekcie,

M-1 – wiercenie otworów pod kotwę bariery mostowej, izolacja fundamentów P1 i P3,

WD-2 – zasypka stożków przyczółka P3, uszczelnienie krawężników na ustroju no¶nym, montaż schodów skarpowych i obrzeży, wiercenie otworów i wklejanie kotew pod bariery mostowe, wykonanie obrukowania schodów skarpowych na P3,

WED-1 – zasypka humusem pod obiektem, układanie schodów skarpowych,

WED-2 – wykonanie obrukowania wylotów odwodnienia,

WED-3 – przygotowanie i montaż słupów ekranów przeciwol¶nieniowych,

WED-4 – przygotowanie i montaż słupów ekranów przeciwol¶nieniowych,

E-1 – profilowanie i umocnienie zasypki podpór, montaż barier, wykonanie umocnienia wylotu drenu, założenie reperów stałych na gruncie,

E-2 – wykonanie instalacji odwodnienia ustroju no¶nego, układanie schodów skarpowych, wykonanie umocnienia stożka P1,

WD-5 – montaż odwodnienia dylatacji, wykonanie umocnienia odwodnienia na przyczółkach P1 i P3,

WD-6 – montaż odwodnienia dylatacji,

WD-7 – montaż odwodnienia dylatacji,

WC-3 – montaż odwodnienia dylatacji, umocnienie wylotów odwodnienia