Czerwiec 2018

W tym miesiącu na obwodnicy Wałcza w ciągu DK10 prowadzono prace związane z:
– zbrojeniem płyty górnej ustroju nośnego na obiekcie WC-1,
– montażem desek gzymsowych na E-2,
? prefabrykacją zbrojenia kap chodnikowych na E-2,
? montażem zbrojenia kap chodnikowych na E-2,
– zasypkami przyczółków obiektu WD-6,
– zasypkami przyczółków obiektu WD-3,
– zbrojeniem nasypu wkładkami geosyntycznymi oraz wykonaniem kolejnych warstw nasypu w km 4+800.