Czerwiec 2017

W miesi±cu czerwcu prace na obwodnicy Wałcza obejmowały między innymi:

Wykonanie wjazdu na budowę z Drogi Wojewódzkiej 163 na ul. Kołobrzeskiej. W kilometrze 0+425 ? 3+670 przygotowywano podłoże pod materac.

Prace na zbiorniku ZB-4 km 5+418 obejmowały montaż zbrojenia ¶cian zbiornika, a także pielęgnację betonu warstwy spadkowej. Na zbiorniku ZB-5 km 6+161 oraz ZB-7 km 8+167 wykonywane było odwodnienie wykopu.

Na trasie głównej w kilometrze 10+650 ? 10+800 trwały prace przy wzmocnieniu podłoża materacem. Natomiast w kilometrze 10+450 ? 10+650 wzmacniano nasyp geosyntetykiem.

W kilometrze 13+369 ? 17+805 profilowano przejazdy technologiczne.

ESTAKADA E1 ? Prace obejmowały deskowanie ustroju no¶nego nitka lewa, a także montaż łożysk na nitce lewej i prawej.

ESTAKADA E2 ? Wykonano nasuniecie ustroju no¶nego nitki lewej- segment 1. Ponadto zasypano oraz zagęszczono fundamenty podpory P10P, P10L. Wykonano także powłokow± izolację bitumiczn± płaszczyzn poziomych fundamentów P4, P5 wraz z zasypaniem.

WD-6 ? Prace obejmowały montaż zbrojenia przyczółka w osi 1 oraz montaż szalunków przyczółka w osi 3.