Sierpień 2018

W miesiącu sierpień na obwodnicy Wałcza w ciągu DK10 prowadzono prace związane z:

-Budową nasypów w km 0+300 – 1+200, 1+500 – 2+000, 2+350 – 3+050, 3+670 – 3+920, łącznica WCH_A i WCH_B, łącznica WK_C/WK_D, 3+920 ? 4+040, 4+100 – 4+700, 4+800 – 5+400, DG-1, DG-3, DK-22, 9+000, 10+860 – 10+910, 11+990 ? 12+085, DD-10L, 14+560 – 14+610, 16+650 – 16+880, 16+690 – 16+770, 16+820 – 16+900, DP 2328z, DG 6, Węzeł Witankowo łącznica 3 i 4.

-Wykopy w km 0+500 ? 0+600, 2+300 – 3+000, 7+500 – 7+800, 8+200 – 8+300, Wałcz Wschód Łącznice 3 i 4.

-Wykonaniem materaca w km 3+425 ? 3+475

-Wymianą gruntu w km 14+580 – 14+620.

-Układaniem podbudowy z KŁSM 0/31,5 w km 8+030 – 8+880 str. L i P, 8+508 ? 8+900, 11+160 – 13+360, 14+560 – 14+610, 14+800 ? 14+940.

-Układaniem podbudowy z betonu asfaltowego w km 7+990 – 8+900 str. P, km 8+030 – 8+900 str. L, 10+510 ? 10+830, 10+920 – 11+140, 11+610 – 11+850, 12+120 – 12+510, 14+140 ? 14+500, 15+570 – 16+240 str. L, 15+580 – 16+440 str. P, 16+240 – 16+440 str. L.

-Układaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w km 8+020 – 8+870 str. L, 10+930 – 11+160, 11+590 – 11+850, 15+550 ? 16+430 str. L i P.

Obiekt inżynierskie:
WD-0 km 1+238 KARO – Przygotowanie do montażu stalowej konstrukcji nośnej – montaż klatek PRK na poziomie terenu i na płycie ustroju nośnego.

WD-2ab km 3+379 KARO- Zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie ustroju nośnego.

WD-1 km 4+087 ZABRZE- Zasypanie wraz z zagęszczeniem przyczółka w osi 1 i 3.

M-1 km 4+156- Zasypanie z zagęszczeniem przyczółka i stożków w osi 1 i 2, wykonanie izolacji arkuszowej.

WD-2 km 4+687 ZABRZE- Montaż zbrojenia ustroju nośnego, betonowanie ustroju nośnego, zasypanie z zagęszczeniem przyczółka i stożków w osi 1 i 3.

WC-1 km 7+193- Montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego, jezdnia prawa, przęsło 1-2, 2-3, jezdnia lewa, przęsło 1-2, 2-3, betonowanie płyty ustroju nośnego, jezdnia lewa.

WD-4 km 8+096- Izolacja płyty przejściowej P1.

E-1 km 9+068- Montaż zbrojenia płyty przejściowej za przyczółkiem P1 – strona lewa, betonowanie płyty prześjciowej za przyczółkiem P1 – strona lewa, betonowanie ustroju nośnego – segment 5 nitka prawa, rozbiórka podparcia segmentu nr 4 – nitka prawa, segment 1 nitka prawa.

E-2 km 9+529- Zbrojenie i szlowanie płyty przejściowej, przyczółek P14, nitka lewa i prawa, betonowanie ścianki zaplecznej P1, nitka prawa, betonowanie płyty przejściowej za przyczółkiem P14, montaż desek gzymsowych.

WC-2 km 10+877- Montaż zbrojenia kap chodnikowych, Wykonanie kap chodnikowych i montaż desek gzymsowych, zbrojenie płyty przejściowej P1, betonowanie płyty przejściowej P1, zbrojenie skrzydeł przyczółków.

M-2 km 12+050 – Zasypka obiektu, wykonywanie konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego.

WD-5 km 12+383- Ułożenie hydroizolacji arkuszowej na obszarze kap chodnikowych.

WD-6 km 14+544- Demontaż deskowania ścianki zaplecznej P3, montaż zbrojenia płyty przejściowej na przyczółku P1,P3, betonowanie płyty przejściowej P1 i P3, montaż zbrojenia skrzydeł przyczółków.

WC-3 km 16+794- Demontaż deskowania ścianki zaplecznej P2L, montaż deskowania ścianki zaplecznej P1L, wykonywanie zasypki przyczółka i nasypu stożka P2L i P1L.