Maj 2018

W tym miesiącu na obwodnicy Wałcza w ciągu DK10 prowadzono prace między innymi związane z:
– Prefabrykacją zbrojenia kap chodnikowych E-2,
– Zbrojeniem kap chodnikowych E-2,
– Zbrojeniem ustroju nośnego E-1,
– Zbrojeniem płyty górnej ustroju nośnego WC-1
– Wykonywaniem wkładek zbrojących 9+500,
– Budową nasypu 9+500.