Montaż osłony zabezpieczejącej na początkowym odcinku barier energochłonnych

W tygodniu (07.12.2020) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace związane z montażem osłony zabezpieczającej na początkowym odcinku barier energochłonnych, wykonaniem elementów bezpieczeństwa oraz oznakowania poziomego i pionowego oraz zamontowaniem bariery rozbieralnej na długości przejazdu awaryjnego (PA)