Humusowanie skarp – węzeł Wałcz Zachód

W tygodniu (23.11.2020) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace związane z humusowaniem skarp – węzeł Wałcz Zachód oraz profilowaniem terenów zielonych.