Roboty ziemne – poszerzenie drogi wojewódzkiej DW163

W tygodniu (02.11.2020) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace związane z robotami ziemnymi – poszerzenie drogi wojewódzkiej DW16, wykonywano podbudowy z kruszywa łamanego – droga wojewódzka DW163 oraz wykonywano profilowanie rowów – ciąg główny.