Wykonywanie warstwy wiążącej z AC- poszerzenie drogi wojewódzkiej DW163

W tygodniu (12.10.2020) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace związane z wykonywaniem warstwy wiążącej z AC- poszerzenie drogi wojewódzkiej DW163 oraz wykonywaniem poboczy z kruszywa łamanego – ciąg główny.