Profilowanie i kształtowanie rowów

W tygodniu (05.10.2020) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace związane z profilowaniem i kształtowanie rowów, wykonywano umocnienia wylotów wpustów deszczowych do rowów oraz wykonywano wzmocnienia podłoża w formie stabilizacji – droga wojewódzka DW163.