Montaż barier energochłonnych

W tygodniu (14.09.2020) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace związane z montażem barier energochłonnych, robotami ziemnymi, z wykonaniem poboczy z kruszywa łamanego – ciag główny oraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego – węzeł Wałcz Północ