Wykonywanie warstwy ścieralnej SMA na ciągu głównym

W tygodniu (24 – 28.08.2020) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace związane z wykonywaniem warstwy ścieralnej SMA na ciągu głównym, wykonywaniem podbudowy z KŁSM na drodze dojazdowej oraz humusowaniem rowów, skarp i przeciwskarp na drodze dojazdowej.