Wykonywanie podbudowy bitumicznej km 3+340 ? 3+920 jezdnia lewa

W tym tygodniu (25.07.2020) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace zwi±zane z wykonywaniem podbudowy bitumicznej w km 3+340 – 3+920 jezdnia lewa. Wykonywano również m.in. nawierzchnię z asfaltu lanego na obiekcie WD-2 Karo – jezdnia lewa i prawa, montaż barier mostowych na obiektach WD-5 i E-2, wykonanie izolacjonawierzchni obiektów WED-2, WED-3, WED-4 oraz WD-4 oraz przygotowanie podłoża pod hydrofobizacje – E-1 i E-2.