Wykonywanie nawierzchni z asfaltu lanego – estakada E-2

W tym tygodniu (17.07.2020) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace związane z wykonywaniem nawierzchni z asfaltu lanego na obiekcie E-2 – jezdnia prawa. Wykonywano również m.in. nawierzchnie z asfaltu lanego na obiekcie E-1, zbrojenie i betonowanie ściany czołowej obiektu PZM-1, montaż sączków na obiektach WD-2 KARO i M-1. Przygotowanie powierzchni pod hydrofobizacje – E-1 i E-2.