Wykonywanie prac porządkowych na obiekcie WC-3

W tym tygodniu (09.10.2019) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace związane z pracami porządkowymi WC-3. Wykonywano również prace porządkowe na obiektach WD-0 KARO, WD-2 KARO, M-1, E-1 i E-2 oraz wyładowywano kostkę granitową w km 16+800.