Wykonywanie prac porządkowych na obiekcie WD-4

W tym tygodniu (18.09.2019) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace związane z pracami porządkowymi WD-4. Wykonywano również prace porządkowe na obiektach WD-0 KARO, WD-2 KARO i E-2 oraz wyładowywano kostkę granitową w km 16+800.