Profilowanie podłoża pod stabilizację 17+400 ? 17+700

W tym tygodniu (04.09.2019) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace profilowania podłoża pod stabilizację w km 17+400 – 17+700. Wykonywano również prace porz±dkowe na obiektach E-1, E-2 oraz WD-2 KARO.