Rekultywacja terenu pod estakadą E-2

W tym tygodniu (26.08.2019) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace związane z rekultywacją terenu pod estakadą E-2. Wykonywano również prace związane ze skarpowaniem i humusowaniem zbiornika ZB-5, wykonywaniem obrukowania przepustów P-5, L-5, PTG-2 oraz na obiekcie WD-0 układano ściek przykrawężnikowy.