Prace porządkowe – WD-6

W tym tygodniu (21.08.2019) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace porządkowe na obiekcie WD-5. Wykonywano również prace związane z obrukowaniem przepustów P-8, P-5, PTG-2, humusowanie stożków na obiekcie WD-0 oraz prace porządkowe na obiektach E-2 oraz WC-3.