Humusowanie stożków – Estakada E-1.

W tym tygodniu (09.08.2019) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace związane z wykonywaniem humusowania stożków estakady E-1.