Wykonywanie górnej warstwy nasypu – km 17+350

W tym tygodniu (18.07.2019) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace związane z wykonywaniem górnej warstwy nasypu w km 17+350.