Wykonywanie podbudów, rowów i robót przyobiektowych

W tym tygodniu (24-29.06.2019) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace związane z wykonywaniem podbudowy z kruszywa w km 4+900 , profilowaniu podbudowy z kruszywa w km 2+800 oraz 1+300, wykonywaniu rowu w km 0+900 oraz profilowaniu stożków na obiekcie WD-1 Karo.