Profilowanie podbudowy z kruszywa łamanego w km 3+500-3+900

W tym tygodniu (30.05.2019) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace związane profilowaniem podbudowy z kruszywa łamanego w km 3+500-3+900.