Obiekt WD-1 karo- Wykonanie schodów skarpowych, przygotowanie powierzchni betonu pod hydrofobizacje oraz antygrafitii

W tym tygodniu (15.05.2019r) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace związane z przygotowanie powierzchni betonu pod hydrofobizacje i antygrafitii. Dodatkowo trwał montaż schodów skarpowych.