Wykonanie wykopu oraz podbudowa z kruszywa pod ścieżkę rowerową- DK 22

W tym tygodniu (29.04.2019r) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace związane z wykonaniem wykopu oraz wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego pod ścieżką rowerową na DK 22.