Układnie 1 warstwy podbudowy bitumicznej w 2+300 – 3+300 jezdnia L

W tym tygodniu (09.04.2019) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace związane z wykonaniem 1 warstwy podbudowy bitumicznej jezdni lewej w km 2+300 – 3+300.