Obiekt E-2- Wykonanie obrukowania z kostki betonowej oraz przygotowanie płyty ustroju nośnego pod izolacje

W tym tygodniu (15.03.2019) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace związane z przygotowanie płyty ustroju nośnego pod izolacje oraz z wykonanie obrukowania z kostki betonowej. obiekt E-2