Wykonanie górnej warstwy nasypu, warstwy technologicznej w km 1+150 – 1+500

W tym tygodniu (07.03.2019) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace związane z wykonanie górnej warstwy nasypu oraz warstwy technologicznej w km 1+150 – 1+500