Zbrojenie kap chodnikowych oraz montaż desek gzymsowych WD-1

W tym tygodniu (22.01.2019) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace związane ze zbrojeniem kap chodnikowych oraz montażem desek gzymsowych obiektu WD-1.