Wykonanie nasypu oraz przygotowanie podłoża pod stabilizacje DD6P

W tym tygodniu (06.12.2018) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace związane z wykonaniem nasypu oraz przygotowaniem podłoża pod stabilizacje drogi dojazdowej 6P