Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w km 2+450 – 3+050

W tym tygodniu (29.11.2018) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w km 2+450 – 3+050