Prace na WC-1

W tym tygodniu (09.11.2018) na obwodnicy Wałcza wykonywano nawierzchnie z asfaltu twardolanego, dodatkowo trwały prace zwi±zane ze zbrojeniem kap chodnikowych, montażem desek gzymsowych, montażem krawężników oraz deskowaniem i zbrojeniem wnęk dylatacyjnych na obiekcie WC-1