Wykonanie warstwy nasypu w km 3+670 – 3+920

W tym tygodniu (14.09.2018) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace związane z wykonaniem warstwy nasypu w km 3+670 – 3+920