Wykonanie górne warstwy nasypu w km 3+050 – 3+300

W tym tygodniu (03.09.2018) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace związane z wykonaniem górnej warstwy nasypu w km 3+050 – 3+300.