Prace na E-2

W tym tygodniu (30.07.2018) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace miedzy innymi na estakadzie E-2. Prace te obejmowały:
– Montaż zbrojenia kap chodnikowych,
– Montaż desek gzymsowych,
– Betonowanie kap chodnikowych.