Wykonanie górnej warstwy nasypu w km 8+700-8+900

W tym tygodniu (26.07.2018) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace związane z wykonaniem górnej warstwy nasypu w km 8+700-8+900