Prace na E-2

W tym tygodniu (21.05.2018) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace miedzy innymi na estakadzie E-2. Prace te obejmowały:
– Montażem zbrojenia kap chodnikowych,
– Prefabrykacją zbrojenia kap chodnikowych,
– Montażem wstępny desek gzymsowych – przygotowaniem do montażu właściwego.