Prace na E-2

W tym tygodniu (10.05.2018) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace miedzy innymi na estakadzie E-2. Prace te obejmowały:
– Iniekcją cementową kabli centrycznych ustroju nośnego,
– Izolacją poziomą pod kapami chodnikowymi,
– Montażem wstępny desek gzymsowych – przygotowaniem do montażu właściwego,
– Montażem zbrojenia kap chodnikowych,
– Prefabrykacją zbrojenia kap chodnikowych.