Prace na WC-2

W tym tygodniu (13.04.2018) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace zwi±zane z zasypywaniem przyczółka oraz przygotowaniem płyty górnej pod izolacje kap chodnikowych na obiekcie WC-2.