Formowanie i zagęszczanie nasypu Ģącznicy WCH_B

W tym tygodniu (29.01-04.02.2018r.) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace związane z formowaniem i zagęszczaniem nasypu Łącznicy WCH_B